Site logo
Opis

Područje Nacionalnog parka Una se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području Grada Bihaća i pripada Unsko-koranskoj zaravni, a obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine planina Plješevice, Grmeča i Osječenice. Nacionalni park Una se prostire dolinom gornjeg toka rijeke Une kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu.

Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupne krajobrazne i biološke raznolikosti. Vizija zaštite Une na području proglašenog Nacionalnog parka stvarala se kroz desetljeća, kao odgovor lokalnog stanovništva, koje je oduvijek bilo svjesno vrijednosti prostora u kojem živi, na prijetnje narušavanju njegovih temeljnih prirodnih osobitosti. Rijeka Una spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i očuvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote, bogate kulturno-povijesne baštine i lokalnog stanovništva svjesnog vrijednosti prostora u kojem živi. Očuvanje i zaštita svih ovih vrijednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva kao što su ribolov, lov, šumarstvo i poljoprivreda. Isto vrijedi i za uvođenje novih djelatnosti kao što su turizam, rekreacija, edukacija i znanstvena istraživanja, kojima lokalno stanovništvo dobija uvjete za kvalitetan život i razvoj u skladu s prirodom.

Rezultati Studije izvodljivosti za zaštitu Nacionalnog parka Una iz 2005. godine, pružili su osnovu, te neosporno dokazali potrebu za zaštitu područja kroz kategoriju zaštite u razini nacionalnog parka, što je prihvaćeno od strane lokalne zajednice i organa vlasti u BiH.

Donošenjem Zakona o Nacionalnom parku Una 2008. godine, štiti se prostor ukupne veličine 19.800 ha koji je administrativno pod teritorijom Grada Bihaća, a jedan manji neznatan dio se prostire na području općine Drvar. Od ukupne površine NP-a, u režimu stroge i usmjerene zaštite je ukupno 13 500 ha, a u režimu usmjerenog razvoja oko 6 300 ha. Zakon o Nacionalnom parku Una definiše granice, reguliše pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka, upravljanje Nacionalnim parkom, prekršaje i upravne mjere za nepoštivanje ovog Zakona.

Nacionalni park Una nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, uglavnom na području općine Bihać, te u manjoj mjeri u općini Bosanski Petrovac i Drvar.

Nacionalni park Una proteže se uz granicu s Hrvatskom, a udaljen je svega 30-ak kilometara od Nacionalnog parka Plitvička jezera i 115 kilometara od Jadranskog mora.

Najbliži međunarodni aerodromi:

 • Zadar – Zemunik (HR) 152 km
 • Zagreb – Pleso (HR) 158 km
 • Banja Luka (BIH) 160 km
 • Split (HR) 195 km
 • Sarajevo (BIH) 320 km
 • Ljubljana (SLO) 260 km

Letilište Golubić – Bihać (BIH) – postoji mogućnost preleta manjim avionima (generalna avijacija) na letilište Golubić u Bihaću uz prethodnu najavu. Tokom ljetne sezone (juni – septembar) osiguran je privremeni granični prijelaz na ovom letilištu pa je moguć izravan let do Bihaća iz bilo koje destinacije. Letilište Golubić je udaljeno svega nekoliko kilometara od NP Una i grada Bihaća.

Sponzorisano
Sponzorisano
Otvoreno
Otvoreno 24h danas
 • Ponedeljak

  Otvoreno 24h

 • Utorak

  Otvoreno 24h

 • Srijeda

  Otvoreno 24h

 • Četvrtak

  Otvoreno 24h

 • Petak

  Otvoreno 24h

 • Subota

  Otvoreno 24h

 • Nedelja

  Otvoreno 24h

 • 3. oktobar 2023. 05:57 lokalno vrijeme

Lokacija
Sponzorisano
 • Nema još komentara.
 • Dodajte recenziju