Site logo

Uslovi korištenja

Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja prije korišćenja naše platforme, ili postavljanja sadržaja u bilo kojoj formi, odnosno medija za objavljivanje na našoj platformi.

Opšte odredbe

Nastavljanjem posjete našoj platformi, odnosno postavljanjem sadržaja za objavljivanje na našem sajtu, slažete se sa sadržajem i prihvatate u potpunosti ove Uslove korišćenja. Mi zadržavamo pravo izmjene ovih Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, a Vi se slažete da ste obavezni i za poštovanje tih izmjena i promjena. Osim ukoliko se eksplicitno ne navede drugačije, bilo koje nove karakteristike i funkcionalnost (uključujući, bez ograničenja, video i slične projekte) koji unapređuju i poboljšavaju kvalitet naše platforme, takođe će predstavljati predmet ovih Uslova korišćenja.

Možemo da prekinemo ili suspendujemo Vaše korišćenje naše platforme: Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku, odnosno s vremena na vrijeme, modifikujemo ili prekinemo, privremeno ili trajno, naš sajt (ili bilo koji njegov dio) sa ili bez najave. Vi se slažete da World Evolution Travel (wevotravel), odnosno bilo koje pravno lice s njim u vlasničkoj vezi, neće biti odgovorni Vama ili nekoj drugoj strani za takve izmjene, obustave ili prekide na našem sajtu. Pored toga, zadržavamo pravo da prekinemo Vaš pristup našoj platformi iz bilo kog razloga, kao i da preduzmemo sve druge aktivnosti za koje, po sopstvenom nahođenju, smatramo da su u interesu nas i naših posjetilaca i klijenata.

Sadržaj

Postavljanjem ili podnošenjem sadržaja na našoj platformi (bez obzira na oblik ili medij u vezi sa takvim sadržajem, bilo da je riječ o tekstu, video sadržaju, fotografijama, audio sadržaju ili nekom drugom formatu), dajete nama, pravo da prikazujemo ili objavljujemo taj sadržaj na našoj platformi (bilo u formi u kojoj ste taj sadržaj uputili, odnosno u izmjenjenoj ili dorađenoj formi), pravo da čuvamo taj sadržaj, kao i da isti koristimo u promotivne i marketinške svrhe, kao i da distribuišemo takav sadržaj i koristimo taj sadržaj za promotivne i marketinške svrhe. S druge strane, Vama je zabranjeno da postavljate ili prenosite na ovu platformu ili sa njega bilo kakav materijal i sadržaj koji ima nezakonit, prijeteći, klevetnički, opseni, pornografski ili drugi karakter koji je protivpravne prirode.

Vaša prava ukoliko smatrate da su Vaša autorska prava povrijeđena: Ako ste vlasnik autorskih prava ili agent vlasnika autorskih prava, i smatrate da neki od naših sadržaja narušava Vaša autorska prava, molimo Vas da nas kontaktirate koristeći elektronsku formu koja je dostupna na našoj stranici “KONTAKT”.

Korištenje sadržaja

Vaše korištenje našeg sadržaja je ograničeno:

(a) Ukoliko nije izričito dozvoljeno, ne možete kopirati, reprodukovati, distribuisati, objavljivati, ulaziti u bazu podataka, prikazivati, izvoditi, mijenjati, stvarati izvedena djela iz našeg originalnog sadržaja, prenositi ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji dio našeg sajta ili sadržaja na njemu, osim ako Vam je to dozvoljeno, kao i u slučaju štampanja jedne kopije sporadičnih članaka od Vašeg ličnog interesa i isključivo za Vašu ličnu upotrebu, bez otkrivanja i prosljeđivanja tog sadržaja trećim licima. Bez ograničavanja prethodno navedenog (ali što podliježe članu 4 (b)), ne smijete distribuisati bilo koji dio ovog sajta ili bilo koji sadržaj na ovom sajtu preko bilo koje mreže, uključujući, bez ograničenja, lokalnu mrežu, ili prodati ili ponuditi taj sadržaj na prodaju. Pored toga, ovi podaci ne mogu da se koristi za izgradnju bilo kakve baze podataka.

(b) Kao što i mi, s vremena na vrijeme, eventualno koristimo sadržaj iz drugih izvora kako bismo podržali objave i artikle iz tih izvora, mi poštujemo pravo drugih na „pravično korišćenje“ („fair use“) sadržaja koji se nalazi na našem sajtu; Vi možete, s vremena na vrijeme, da koristite sadržaj na ovom sajtu predviđen u tu svrhu, uz poštovanje principa „pravičnog korišćenja“. Shodno tome, pod tim uslovima, možete postaviti link ili kopirati članke objavljene na našem sajtu ISKLJUČIVO uz odgovarajuće navođenje izvora članka (URL članka koji je objavljen na platformi). 

(c) Mi izrazito vodimo računa o integritetu naše platforme, kad je riječ o postavljanju sadržaja od strane trećih lica, a koji se sastoji u reklamiranju ili drugim sadržajima koje mi nismo odobrili da budu postavljeni uz sadržaj na našem sajtu. Ni Vi, niti treća lica nemate pravo koristiti sadržaje na našem sajtu na bilo koji način koji ugrožava, ometa ili na bilo koji drugi način krši naša prava, uključujući i ne ograničavajući se na autorska prava.

Vaše korišćenje naše platforme predmet je određenih ograničenja: Naša platforma dostupna je za korišćenje u stanju u kojem se nalazi („as is“). Mi ne garantujemo da na našem sajtu neće biti smetnji i grešaka. Na njemu mogu da se pojave kašnjenja, propusti, prekidi i nepreciznosti u vijestima, informacijama ili na drugom sadržaju na sajtu. Takođe, mi ne garantujemo na bilo koji način, eksplicitno niti implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se, za informacije, proizvode i usluge koji su dostupni, reklamirani ili prodavani putem našeg sajta. Mi ne dajemo bilo kakve prikaze i predstavljanja, odnosno ne odgovaramo za preciznost, potpunost, blagovremenost niti pouzdanost bilo kojeg savjeta, mišljenja, tvrdnje ili nekog drugog sadržaja ili baze podataka prikazanog, postavljenog ili djeljenog putem našeg sajta ili dostupnog putem linkova na našem sajtu. 

Mi zadržavamo pravo da popravimo bilo koju grešku ili propust na našem sajtu. Iako namjeravamo da redovno preduzimamo razumne mjere da bismo spriječili viruse, „crve“, „Trojanske konje“ i druge destruktivne programe na našem sajtu, ne garantujemo da naš sajt ili sadržaji koji mogu biti preuzeti sa naše platforme ne sadrže takve programe. Takođe, mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu prouzrokovanu takvim programima. Ako se oslanjate na našu platformu i bilo koji sadržaj na njemu, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i rizik. Naša platforma može sadržavati različite kombinacije teksta, fotografija, audio-vizuelnog materijala, mišljenja, tvrdnji, činjenica, članaka, tržišnih podataka ili drugih informacija koje smo stvorili mi ili druga lica. Zavisno od broja izvora sa kojih sadržaj na našoj platformi bude postavljen, kao i od mogućnosti za probleme sa internet brzinom, konekcijama i sličnim poteškoćama, moguće je da se pojave prekidi, propusti ili nepreciznosti u takvom sadržaju. S tim u vezi, takav sadržaj, uključujući i tržišne podatke i informacije, jedino je za Vašu ličnu upotrebu i na njega se ne treba oslanjati u bilo koju drugu svrhu.

Drugi (tuđi) sadržaj

Nismo odgovorni za „linkovane“ sajtove: Mi nismo odgovorni za sadržaj i usluge na drugim sajtovima i servisima koji mogu biti povezani linkovima sa našim sajtom. Budući da mi nemamo bilo kakvu kontrolu nad tim sadržajem i uslugama, Vi prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni za dostupnost takvih eksternih servisa, kao i da mi ne odobravamo i da nismo odgovorni za njihov sadržaj, preciznost, kvalitet, odnosno za promociju, proizvode i druge materijale dostupne na tim servisima. Vi i ubuduće prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni na bilo koji način, direktno i indirektno, za bilo koju štetu ili gubitak prouzrokovan ili povezan sa korišćenjem ili uzdanjem u bilo koji sadržaj, proizvod ili uslugu dostupnu na tim servisima. 

Zaštita ličnih podataka korisnika

Registracijom na platformi i narudžbom usluge radi obavljanja online plaćanja usluge radi dodavanja mjesta na platformi, dajete saglasnost za to da ovlaštene osobe ličnim podacima slobodno pristupaju i iste obrađuju u gore navedenu svrhu obrade.

Naša platforma nudi mogućnost kupovine usluge dodavanja lokacije putem PayPal naloga ili putem debitnih/kreditnih kartica putem istog PayPal servisa. Za plaćanje platnim karticama, svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, Amex, MasterCard ili Maestro platnu (debitnu/kreditnu) karticu.

Ukoliko plaćate platnim karticama, iznos transakcije će biti obračunat u evrima (EUR) prema važećem kursu Centralne banke. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primjenjuju operatori platnih kartica. 

Potrebno je da znate da je tajnost Vaših podataka zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije sa 256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka.

Ukoliko je Vaš nalog neaktivan 30 dana od dana kreiranja naloga, odnosno, nije izabran validan paket, niti uneseno ni jedno mjesto u platformu u roku od 30 dana od dana kreiranja naloga, nalog će biti izbrisan.

Nastavljajući da koristite našu platformu, prihvatate se obaveze striktnog poštovanja ovih Uslova korištenja.

Ovi uslovi korištenja stupaju na snagu 01.07.2020. godine.