Site logo

Politika kvaliteta

Ova Politika sadrži detaljan prikaz i objašnjenje politike kvaliteta na web platformi wevotravel.com, u daljem tekstu „platforma“, u vezi sa kvalitetom podataka na platformi (tekstovi i fotografije).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeću Politiku kvaliteta da biste razumjeli na koji način vrijednujemo kvalitet informacija na platformi.

1. Opšte odredbe

Platforma wevotravel nastoji da svim svojim korisnicima pruži tačne, provjerene i istinite informacije o mjestima i lokacijama, te kvalitetne fotografije i video snimke u vezi istih. S tim u vezi pred vama se nalazi politika kvaliteta koja je obavezna.

Platformu koriste korisnici koji se nazivaju turistima i saradnici (vlasnici) mjesta (lokacija) koji postavljaju sadržaj (informacije i fotografije) na platformu prilikom upisa mjesta (lokacije) na samu platformu.

2. Informacije

Pod informacijama se podrazumijeva svaki pisani skup podataka. Informacije moraju da budu tačne i istinite.

Na platformi je dozvoljen upis sledećih informacija: osnovne informacije (naziv, kategorija, kratki opis, opis mjesta (o mjestu), dodatne pogodnosti, i u nekim slučajevima restoranske opcije, smještajni kapaciteti i pogodnosti), kontakt informacije (broj telefona, e-mail adresa i web sajt), društvene mreže (linkovi kad društvenim mrežama), radno vrijeme, lokacije (mjesto (grad, region, država) i Google Maps oznaka za lokaciju (plus kod)), ponuda (u određenim slučajevima), događaji i u određenim slučajevima cijene soba i meniji.

Saradnici i vlasnici mjesta (lokacija) su odgovorni za tačnost i istinitost ovih informacija.

3. Fotografije

Na platformi se mogu dodati fotografije mjesta (lokacije) i to logotip, naslovna fotografija i u paketnim ponudama dolazi mogućnost unosa galerije fotografija.

Fotografije koje se postavljaju na platformu moraju biti kvalitetne sa jasnim prikazom. 

Fotografije koje su ispod minimalne rezolucije automatski se odbacuju i neće moći biti prikazane na platformi.

3.1. Logotip (profilna) fotografija

Minimalna rezolucija za logotip (profilnu) fotografiju je 300x300px. Preporučena rezolucija je 1000x1000px. Maksimalna rezolucija je 1920x1920px.

3.2. Naslovna fotografija

Minimalna rezolucija za naslovnu fotografiju je 1920x1080px. Preporučena rezolucija je 1920x1080px. Maksimalna rezolucija je 1920x1920px.

3.3. Galerija fotografija

Minimalna rezolucija za fotografije u galeriji je 800x800px. Preporučena rezolucija je 1200x1200px. Maksimalna rezolucija je 1920x1920px.

3.4 Fotografije menija (u određenim slučajevima)

Minimalna rezolucija za fotografije u meniju je 800x800px. Preporučena rezolucija je 1200x1200px. Maksimalna rezolucija je 1920x1920px.

3.5. Težina svih fotografija

Maksimalna dozvoljena težina svih pojedinačnih fotografija je 500KB.

Ova politika kvaliteta stupa na snagu 01.07.2020.