Kategorija
Opis

Ribnik je rijeka u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Izvori rijeke Ribnik su udaljeni oko 4 km od istoimenog naselja Ribnik na 300 metara nadmorske visine. Ovaj riječni tok nastaje od nekoliko izuzetno jakih izvora koji neposredno posle izbijanja na površinu zemlje već formiraju pravi riječni tok. Rijeka Ribnik je duga približno 8 km i predstavlja jedan od najkraćih, a vodom veoma bogatih tokova. Prosječna širina rijeke je oko 30 metara a dubina između 50 i 80 centimetara. Svoj put završava kod naselja Velije gdje se ulijeva u rijeku Sanu. Vode rijeke Ribnik spadaju u vode prve klase.

Rijeka u naselju Ribniku poprima karakteristike kraške vode. Obale postaju mekše i zemljanije, a vodeno bilje i alge zauzimaju više od 50 % riječnog dna. Ove trave su staništa velikog broja račića koji su primarni u prehrani lipljana i pastrmke.

Rijeka Ribnik je duga približno 8 km, ali vodom veoma bogata. Prosječna širina rijeke je oko 30 metara a dubina između 50 i 80 centimetara. Svoj put završava kod naselja Velije gdje se ulijeva u rijeku Sanu.

Stanovnici ove rijeke su salmonidi, lipljen, koji čini 70% populacije, potočna pastrmka i kalifornijska pastrmka. Rijeka se i dalje poribljava, redovno održava i čisti, pa postaje značajno ribolovno-turističko mjesto.

Na samom izvoru rijeke Ribnik nalaze se uređene staze za šetnju i rekreaciju u dužini od 4,5 km.

Ribolov na rijeci Ribnik je moguć od samog izvora pa sve do ušća u rijeku Sanu. Ribolovci iz cijele Evrope su već počeli posjećivati ovu rijeku i ona postaje značajno ribolovno-turističko mjesto.

 

Video
Sponzorisano
Sponzorisano
Napomena

Prikazano je radno vrijeme prije pandemije uzrokovanom virusom COVID-19.

U svakoj državi važe različita radna vremena shodno epidemiološkoj situaciji te zemlje. Prije posjete obavezno se informišite o epidemiološkoj situaciji i trenutnom radnom vremenu.

Lokacija
Sponzorisano
  • Nema još komentara.
  • Dodajte recenziju