Oznaka: pakovanje

jul 23
Kako se spakovati za putovanje?

Pri pakovanju za put treba uzeti u obzir tri najvažnija faktora – destinaciju, dužinu…